WELKOM BIJ DAMMAN

Bij automatisering denkt men vaak alleen aan een computer. Maar automatiseren is niet alleen de aanschaf van een of meerdere computers. Zonder de juiste software en ondersteuning kan de aanschaf van een computersysteem eindigen in een situatie dat men uiteindelijk veel tijd en geld kwijt is en vele frustraties rijker zonder dat er enig voordeel tegenover staat.

Hoe staat dit in relatie tot Damman?

Wij bij Damman verkopen en ontwikkelen software die bij u bedrijf past als maatwerkconfectie. En mocht een bepaald stukje nog niet lekker passen dan vermaken wij het totdat het past alsof het gegoten is. Ook bij het uitbouwen en koppelen van bestaande systemen geleverd door derden zijn we vaak behulpzaam. Hierbij zijn we wel afhankelijk van de openheid van uw huidige systemen maar dit levert zelden problemen op.

Wat zijn de specialisaties van Damman?

Het soort oplossingen waarin Damman gespecialiseerd is zijn o.a.:
 • Webwinkels en webcatalogussen
 • Administratiesystemen
 • Interfacing naar machines
 • Conversieprogramma's (bestanden naar een ander formaat omzetten)
 • Kostprijsberekeningprogramma's
 • Technische gegevensbeheer
 • Orderentry systemen
 • Voorraad- en Backordersystemen
 • Barcodegeneratie (b.v. serienummergeneratie)
 • Barcodeverwerking (b.v. serienummerregistratie)
 • Betalingsverkeer (Acceptgiro's/Clieop/GMU)

Hoe verloopt een project bij Damman?

Filosofie in de omgang met de klanten is dat wij pas gelukkig zijn als de klant ook gelukkig is met het bereikte resultaat. Om dit te bereiken wordt de klant benaderd volgens een bepaald stappenplan:
Informatieve fase:
In een of meerdere gesprekken worden de wensen in beeld gebracht. Er wordt dan naar de volgende aandachtspunten gekeken:
 • Doelstellingen
  Bepalen welk doel men voor ogen heeft. Deze kan bestaan uit een of meerdere van de volgende punten:
  • Verhoging productiviteit/productie
  • Verlaging kosten
  • Veraangenamen van de werkzaamheden (b.v. telewerken)
  • Voorkomen en verkleinen van (menselijke) fouten
  • Verbeteren contact met klanten, leveranciers en collega's onderling
  • Inzichtelijk maken van (bedrijfs)informatie
  • Het slagvaardiger maken van de organisatie
 • Organisatorische haalbaarheid
  Kan de huidige manier van werken gehandhaafd blijven of moet deze worden gewijzigd? Bestaat er binnen de organisatie een draagvlak voor de eventuele noodzakelijke veranderingen of hoe kan dit worden bereikt. Welke werkzaamheden zullen worden vereenvoudigd of komen te vervallen en welke extra werkzaamheden zullen moeten worden uitgevoerd om het beoogde doel te halen.
 • Technische haalbaarheid
  Is het beoogde doel technisch haalbaar of is het uit technisch oogpunt verstandiger om voor een andere oplossing te kiezen
 • Kosten/Baten
  Er wordt een grove schatting van de initiŽle kosten gemaakt betreffende aanschaf hardware, ontwikkeling programmatuur, aanschaf software en bijscholing. Er wordt gekeken wat de extra lasten zijn (extra werkzaamheden, abonnementen enz.) en wat de baten zijn. Er wordt ook gekeken naar andere (misschien mindere) oplossingen om tot een optimale keuze te komen
 • Toekomst
  Wat zijn de wensen voor de toekomst en moet men hiermee nu al rekening houden

Opdrachtomschrijving:
Indien men in samenspraak met Damman tot de conclusie gekomen is dat de haalbaarheid van een project groot genoeg is zal er vaak een gedetailleerde omschrijving gemaakt worden. Hierin wordt beschreven hoe het beoogde resultaat eruit zal zien of hoe een bepaalde oplossing ontwikkeld zal worden. Deze omschrijving zal, in samenspraak met de klant, net zo vaak worden aangepast totdat deze naar wens is.

Offerte:
Aan de hand van de opdrachtomschrijving zal een offerte gemaakt worden. Hierbij worden prijzen verstrekt voor de benodigde specifieke hardware (generieke hardware (PC's e.d.) zal via een collegabedrijf worden ingekocht) en standaardsoftware. Maatwerkprogrammatuur en -elektronica worden ontwikkeld op basis van nacalculatie. Dit geldt tevens voor de installatie, de conversie van bestaande gegevens en het geven van instructie. Wel zal er geprobeerd worden om een goede indicatie te geven van de te verwachten kosten. Ook zal er een doorlooptijd van het project afgegeven worden.

Ontwikkeling/Testen/Instructie:
Na de opdrachtverstrekking zullen wij zo snel mogelijk beginnen met de uitvoering van het project. Afhankelijk van het onderhanden werk zal er een streefdatum voor de oplevering worden vastgesteld. Het systeem zal indien mogelijk eerst uitgebreid bij Damman getest worden om verlies van produktie bij de klant te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Vervolgens zal er nog een korte testfase bij de klant plaatsvinden die vaak gecombineerd wordt met instructie van de mensen die met het systeem zullen gaan werken. Overigens kan men achteraf altijd nog aanvullende cursussen verkrijgen. In de praktijk valt de instructieduur kort uit omdat er bij de door Damman ontwikkelde software gekozen is voor een zo uniform mogelijke bediening. Hierdoor is het mogelijk om met een geringe leerinspanning praktisch het hele systeem te bedienen.

Welke technologien worden gebruikt om de oplossingen te realiseren?

De technologische basis waarop Damman oplossingen aanbiedt zijn hoofdzakelijk gebaseerd op:
 • Windows (10/7/Vista/XP/2000 (32/64 Bit))
 • Linux (32/64 Bit)
 • Android
 • XML / JSON
 • Webservers
 • Javascript
 • HTML
 • Webservices
 • Java
 • Delphi/Pascal
 • C/C++
 • Dolphin mobiele barcode scanners
 • Datalogic draadloze barcode scanners
 • SQL Database servers (o.a. Firebird / MySQL)
 • TCP/IP
Met deze technologieŽn kunnen praktisch alle technische problemen opgelost worden. Mocht er onverhoopt toch de wens zijn om gebruik te maken van andere technologieŽn dan zullen wij ons deze eigen maken of u proberen door te verwijzen naar collega bedrijven.